Ilmavalvontalotat työssään

Lottamuseo on hiljattain saanut kokoelmiinsa lahjoituksena eversti evp Perttu Peitsaran keräämän kyselyaineiston. Peitsara on kirjoittanut teossarjan ilmapuolustuksen viestitoiminnan ja ilmavalvonnan historiasta. Lottamuseolle lahjoituksena tullut aineisto on osa kirjasarjaa varten koottua materiaalia. Peitsara toteutti kirjallisen kyselyhaastattelun, jossa hän kartoitti ilmavalvonnassa työskennelleiden henkilöiden muistoja ja kokemuksia. Kyselylomake lähetettiin noin 350 ilmavalvontaa sota-aikana suorittaneelle henkilölle vuoden 1998 aikana…