Valokuvien ja asiakirjojen säilytys kotioloissa

Monet asiat vaikuttavat valokuvien ja asiakirjojen säilyvyyteen. Valokuvat syntyvät kemiallisen prosessin tuloksena ja ovat kemiallisesti hyvin epävakaita. Tästä syystä ne ovat herkkiä vaurioitumaan. Paperi taas valmistetaan massasta, jossa voi happamia aineisosia ja suuriakin laatueroja. Molemmat materiaalit ovat siten alttiita sisäisille vaurioitumistekijöille, joihin ei juuri voi vaikuttaa. Vaurioitumien johtuu kuitenkin suurelta osin myös erilaisista ulkoisista tekijöistä.…