Elämää sodanjälkeisessä Suomessa Osa IV – Korttipeliä

Niukkuudesta hyvinvointiin Säännöstely toimi ostokorttien avulla. Säännöstelyn alkaessa tarvittiin vain yksi ostokortti mutta vähitellen yhä useamman tuotteen jouduttua säännöstellyksi kasvoi myös ostokorttien määrä. Pahimmillaan vuonna 1946 saattoi olla yhdellä henkilöllä käytössään 53 erilaista ostokorttia, kutakin elintarviketta tai kulutushyödykettä varten omansa. Ostokortit pyrittiin kehittämään sellaisiksi, ettei niitä voitu väärentää tai muuten väärinkäyttää. Elintarvike- ja kulutustavaratilanteen uskottiin…