Ilmavalvontalotta valokuvaajien suosikkina

Ilmavalvontakoulutusta alettiin antaa Lotta Svärd -järjestön jäsenille 1930-luvulla. Ilmavalvontahenkilöstön tehtävä oli havainnoida lentokoneita ja viestittää havainnot eteenpäin. Ilmavalvonnan tarpeisiin rakennettiin erityisiä torneja, mistä syystä ilmavalvontalottia kutsuttiin myös tornilotiksi. Tornien lisäksi ilmavalvontaa tehtiin korkeissa rakennuksissa ja muilla tähystykseen sopivilla korkeilla paikoilla.  Ilmavalvojan työ oli vastuullista, sillä Suomen ilmatorjunta toimi ilmavalvonnan radiopuhelimella antamien ilmoitusten varassa.   Kuva: Lottamuseon…