Ulkoa opittua – kansakoululainen muistelee

Suomalaisessa kansakoulussa luotettiin ulkoa opetteluun ja pänttäämiseen. Opettajat laativat muistisääntöjä, joiden oli tarkoitus painua oppilaan mieleen loppuiäksi – kuten usein kävikin.  Siirtykäämme muistoissa tai mielikuvissa luokkaan, jossa istutaan suoriin riveihin sijoitetuissa pulpeteissa. Tänään lukujärjestyksessä on uskontoa, kotiseutuoppia, äidinkieltä ja laulua.   Uskontoa  Uskonnonopetus ja kristillis-siveellisen luonteen muodostuminen oli kansakoulukasvatuksessa merkittävässä roolissa. Raamatun kirjojen ja raamatullisten henkilöiden…